Članstvo

Pogoji sodelovanja in članstvo:

 • Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, prav tako pod enakimi pogoji tuj državljan.
 • Članstvo v društvu je prostovoljno in osebno.
 • Podpisana in izpolnjena pristopna izjava / prijavnica za carrom krožek je pogoj za članstvo v društvu.
 • Vsak član se s članstvom v društvu zavezuje, da bo deloval v skladu s statutom društva in njegovimi akti, ki so na voljo v vpogled vsem članom društva na naslovu društva.
 • Članarina znaša 20 EUR mesečno in jo je potrebno poravnati vsak mesec za čas sezone od oktobra do aprila.
 • Plačilo članarine je po položnici, ki jo vsak član prejme prvi teden v mesecu in jo je potrebno poravnati do najkasneje 20. v tekočem mesecu.
 • V primeru neplačila članarine vam pošljemo SMS opomnik.
 • V kolikor članarina ne bo poravnana, se otrok z naslednjim mesecem ne bo mogel več udeležiti carrom krožka.
 • Članarina se ne zaračunava v primeru, da član preneha z vadbo v začetku meseca in to sporoči najkasneje do 5. v tekočem mesecu na e-mail naslov carrom.maribor@gmail.com
 • Zaradi praznikov in počitnic se članarina ne spremeni.
 • Zaradi bolezni ali odsotnosti vaditelja, ko ni mogoče organizirati menjave, si Carrom društvo Maribor pridržuje pravico, da krožek oziroma vadba v tekoči sezoni odpade 2x.
 • Fotografije ter video posnetke iz carrom krožka, vadbe, turnirjev in tekmovanj lahko društvo uporabi za namene promocije ter jih objavi na spletu in v medijih.
 • V skladu s smernicami o varovanju osebnih podatkov, ravnamo po načelih GDPR.
 • Vsak član je deležen ugodnosti v obliki 20% popusta na kupljeno carrom opremo in oproščen plačil štartnin na tekmovanjih v organizaciji Carrom društva Maribor.
 • Kontaktni podatki bodo namenjeni izključno posredovanju informacij o vadbi, krožkih in tekmovanjih.